ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – PVC

Για να μείνουν τα πάντα σαν καινούρια, ακολουθήστε τις συμβουλές μας.

  1. το κούφωμα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χρησιμοποιώντας τη σπανιολέτα – χερούλι στις σωστές θέσεις, όπως επιδεικνύει ο τεχνικός μας όταν σας τοποθετήσει τα κουφώματα
  2. μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τυχόν πρόβλημα στο κούφωμα, μόνοι σας. Απλά καλέστε μας.
  3. καθαρίζετε τα κουφώματα με ήπια καθαριστικά (χωρίς χλώριο) και μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε οξέα ή δυνατά καθαριστικά, ούτε βούρτσες ή σφουγγάρια που χαράζουν.
  4.  τα κουφώματα αλουμινίου και pvc είναι μελετημένα να δέχονται και να αποβάλλουν τα νερά της βροχής διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων. Συνιστάται να αποφεύγετε η μέθοδος καθαρισμού με πιεστικό μηχάνημα νερού ή χρήση λάστιχου ποτίσματος.