Εντομοσήτα οριζόντιας κίνησης για πόρτες χωρίς κάτω οδηγό.

Στοιβαρή κατασκευή για μεγάλη αντοχή στην μακρόχρονη χρήση.

Προφίλ 36mm χωρίς κάτω οδηγό για εύκολη πρόσβαση από οποιονδήποτε.

Μονόφυλλη, Δίφυλλη, Τρίφυλλη, Τετράφυλλη.

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα και λειτουργεί με ασφάλεια.